WELKE PLANTDELEN WORDEN GEBRUIKT?

Van zaadje tot de zuiverste olie door moeder natuur

Essentiële oliën zijn vluchtige vloeistoffen die worden gedestilleerd uit :

 • Zaden
 • Bast
 • Bladen
 • Stengel
 • Wordel
 • Bloemen
 • Vruchten etc.

Ze worden geëxtraheerd door òf stoom destillatie òf door koude persing.

De Kracht van Moeder de Natuur

BESTANDDELEN ESSENTIËLE OLIËN

In algemene zin zijn zuivere bestanddelen uit essentiële oliën te onderscheiden in twee duidelijke groepen.

De Koolwaterstoffen, in de meeste gevallen exclusief opgebouwd uit terpenen (mono terpenen, sequiterpenen en diterpenen) en

Zuurstof gebonden bouwstoffen: esthers, aldehyden, ketonen, phenolen, alcoholen en oxiden.

Sommige individuele oliën kunnen bestaan uit 200 – 800 verschillende bouwstoffen. Dit gezegd hebbende, van de 800 verschillende componenten zijn misschien pas 200 werkelijk geïdentificeerd. Dat is de reden dat we vandaag de dag nog steeds niet in staat zijn om essentiële oliën na te maken met exact dezelfde therapeutische werking als de natuurlijke oliën.

ESSENTIAL OIL & THEIR CHARACTERISTICS

Deze pagina wordt gereviseerd. Binnenkort weer online. 🙂

ESSENTIËLE OLIËN: CO- IMPACT SOURCING

Van bron van het zaadje tot succes!

BIJDRAGEN AAN DE WERELD

Waarom Co-impact Sourcing een Win-Win is

De voordelen van DoTERRA’s co-impact sourcing:

 1. Werkgelegenheid in plattelands gebieden
 2. Langlopende contracten en overeenkomsten met onze partners
 3. Hulp bij het opzetten en formaliseren van coöperatieve organisaties waarin opbrengsten worden gedeeld met de boeren en destilleerders
 4. Eerlijke en tijdige betalingen en winstdeling via de Healing Hands Foundation